Bratislava-Záhorská Bystrica

Bratislavský/Bratislava IV

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (189)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Prídavková (19.29)
Podkerepušky (15.66)
Čsl. tankistov (15.05)
Rudavská (13.04)
Donská (11.08)
Bratislavská (10.78)
Pútnická (9.78)
Bystrické sady (9.13)
Pri Vápenickom potoku (6.75)
Hodonínska (4.53)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w32946716 w682295740 n7074187538 n7431124456 n7431124457 n7431124537 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w32946616 w135758142 w279394541 w279464101 w480563706 n4020483321 n7683238862 n7683264404 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hadincová
Prídavková
Sv. Pia X.
Vachovského
Čsl. tankistov

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Devínske Jazero
Hrabovinská
Jána Jonáša
Lipová
Na barine
Na Tálkoch
Námestie rodiny
Námestie sv. Floriána
Prídavkova
Púpavová
Svätého Pia X.
Červená cesta
Československých tankistov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w617618373
Devínske Jazero (osm), Antona Floreka (minv) w617618345
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w617618345
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w617618353
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w617618346
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w617618333
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w682295732
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w682295726
Jozefa Vachovského (osm), Vachovského (minv) w286214097
Jozefa Vachovského (osm), Vachovského (minv) w286214103
Jozefa Vachovského (osm), Vachovského (minv) w286214143
Jozefa Vachovského (osm), Vachovského (minv) w286214089
Jozefa Vachovského (osm), Vachovského (minv) w286214172
Jozefa Vachovského (osm), Vachovského (minv) w286214160
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758542
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135757719
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754982
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758228
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w625230943
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135757765
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758331
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135759023
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135755006
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758754
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135759026
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758407
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w923137241
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135759021
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758244
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135757986
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758766
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758453
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758414
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) n10312821269
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758385
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135759188
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758002
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135759045
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754812
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758502
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758612
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758427
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758393
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135759077
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758595
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758288
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758710
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758504
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758585
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758785
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758114
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754899
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754920
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754960
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135757894
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135755003
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754923
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w558447872
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135755022
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758850
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758258
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758890
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758997
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135755521
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758995
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135755219
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754799
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758974
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754777
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758335
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135758558
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754814
Prídavkova (osm), Prídavková (minv) w135754945
Svätého Pia X. (osm), Sv. Pia X. (minv) w135759134
Svätého Pia X. (osm), Sv. Pia X. (minv) w135755007
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755065
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758781
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759145
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w624356108
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758509
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755302
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758588
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758972
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757556
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757647
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758733
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758514
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758445
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755435
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755185
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758567
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758499
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754771
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754895
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755392
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758616
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758967
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758270
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758449
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758151
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758018
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754893
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758644
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758641
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757893
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759196
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759168
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758518
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758349
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754815
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757570
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758954
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758648
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757975
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759079
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757889
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754770
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757670
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757756
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755194
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754890
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754872
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754791
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759087
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759048
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w287554136
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759150
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754979
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758525
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759066
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757739
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758739
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758780
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759013
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758149
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758868
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758949
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758732
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758443
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759064
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754875
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759105
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754840
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754969
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754947
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758751
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758763
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758332
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754957
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758247
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758168
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758673
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758476
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755463
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758981
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755390
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758116
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758760
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755070
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758650
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758503
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754763
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759210
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759015
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754874
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758770
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754842
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758074
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759111
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755472
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754863
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759014
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755259
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757672
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758984
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758776
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754822
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754789
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754910
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759206
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757864
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754823
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754853
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758261
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758942
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758153
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754825
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758806
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754833
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758521
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758324
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759012
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758775
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754942
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758794
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754884
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w558447904
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758826
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758803
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758965
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755056
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754851
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758685
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754974
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758698
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759047
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754836
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755123
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758630
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759129
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758929
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758799
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754914
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758700
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758859
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759031
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758880
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754820
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758372
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754907
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754941
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758099
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758581
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758921
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759163
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w558447909
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754841
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755080
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755281
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758635
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754765
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758750
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754818
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758737
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754951
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758764
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135757605
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754781
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758903
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759146
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754792
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758940
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758494
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759162
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w558447924
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758740
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135759195
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758983
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758841
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754926
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758108
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754885
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754845
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754766
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758867
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135754950
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135758084
Československých tankistov (osm), Čsl. tankistov (minv) w135755485

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora