Bratislava-Devín

Bratislavský/Bratislava IV

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hutnícka (28.52)
Devínska cesta (15.18)
Lomnická (9.71)
Slovanské nábrežie (6.45)
Spätná cesta (4.01)
K zlatému rohu (3.57)
Muránska (3.57)
Kremeľská (3.48)
Devínska cesta - kameňolom (3.04)
Gronárska (2.82)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Brigádnická => Brigádnicka
Za Bránou => Za bránou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n331326114 w1178571156 n2580238842 n2580238843 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n5068291725 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnická
Karloveská
Sološnická
Veternicová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423516
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424303
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423867
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423353
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423125
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423566
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424320
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424421
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423632
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424207
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424126
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423263
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423430
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423596
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423991
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423338
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423588
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423156
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423375
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423756
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w298061963
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424446
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423292
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424276
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854784
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423306
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423659
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424079
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423197
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423232
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423524
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423931
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423960
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423956
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424153
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424277
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423454
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w672488510
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423855
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423850
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w672488508
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423335
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423803
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423541
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423885
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424117
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423718
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424391
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423564
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423219
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423467
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423347
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423672
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59424192

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora