Bratislava-Devín

Bratislavský/Bratislava IV

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (6)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hutnícka (28.52)
Devínska cesta (15.18)
Lomnická (9.71)
Slovanské nábrežie (6.45)
Pri lesostepi (4.65)
Spätná cesta (4.01)
K zlatému rohu (3.57)
Muránska (3.57)
Kremeľská (3.48)
Devínska cesta - kameňolom (3.04)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Brigádnická => Brigádnicka
Za Bránou => Za bránou

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w59424432 n331326114 n2580238842 n2580238843 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n5068291725 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnicka
Nad záhradami
Za bránou
Úvozná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnická
Karloveská
Sološnická
Veternicová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3016750690
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854794
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448321
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448322
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854798
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448323
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448324
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854790
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448325
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854791
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854791
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018449833
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854774
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854775
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854776
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854777
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854783
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854786
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854778
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854779
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854780
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854781
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448320
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854782
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448319
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423306
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018449841
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448330
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w59423931
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448310
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n6297460005
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448311
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448312
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448329
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018449840
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448313
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448314
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3017443161
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448315
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3017443140
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448332
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3017443141
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448316
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018449846
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018449847
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448317
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3018448318
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) n3019854784
Hradná (osm), Kremeľská (minv) w59423957

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora