Bratislava-Karlova Ves

Bratislavský/Bratislava IV

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (37)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Devínska cesta (11.10)
Karloveská (10.42)
Líščie údolie (9.71)
Stuhová (6.02)
Staré Grunty (5.91)
Majerníkova (5.49)
Janotova (4.29)
Karloveské rameno (4.13)
Nad Dunajom (3.72)
Hany Meličkovej (3.48)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cesta na Červený Most => Cesta na Červený most
Jurigovo nám. => Jurigovo námestie
Mlynská Dolina => Mlynská dolina
Nám. Sv. Františka => Námestie sv. Františka
Pod Rovnicami => Pod rovnicami
Ulica Rudolfa Mocka => Rudolfa Mocka

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r2081284 r2083478 n55451423 w69233383 w69234519 w69234827 w120338123 w1178571156 w1178575681 w1208642765 n2016863388 n2285872532 n2394922928 n2443987385 n2590047285 n3744616787 n3754068718 n3772152684 n3772152685 n3772152686 n3772152697 n4121046204 n4608590239 n4644550198 n4644626566 n4680735699 n4716079492 n4779297943 n5153742316 n5174553101 n5183867511 n5218400374 n5218400375 n5320830426 n5412593617 n5792424153 n5814878555 n6250590772 n7694846756 n7907098169 n8094784405 n8420553218 n8538567722 n8566827537 n8657088909 n8923290987 n9563639667 n9625701383 n9933902039 n10245298902 n10245298903 n10989824681 n11303226311 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n279025448 n1343103658 n1343103772 n2728371038 n2917421826 n7906264672 n7907142523 n7967507841 n8049863677 n8060632450 n8060632451 n8244644331 n8657071085 n8657136149 n8657136150 n8660412973 n8660430395 n8660430396 n8660430397 n8660430398 n8660430399 n8660430400 n8660430401 n8660430402 n8660430403 n8660430404 n8660430405 n8660430406 n8660430407 n8660430408 n9608255742 n11263108209 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pod rovnicami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlaváčikova
Hájnická
Kresanková
M. Schneidra Trnavského
Milana Kolibiara
Mokrohájska
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu
Námestie Sv. Františka
Pod Rovnicami
Polianky
Pri Habánskom mlyne
Valašská
Zidiny
Čavojského

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dlhé diely II (osm), Dlhé diely III (minv) n2915815760
Fadruszova (osm), Karloveská (minv) n4779267036
Fadruszova (osm), Karloveská (minv) n4779275852
Fadruszova (osm), Karloveská (minv) n4779270221
Fadruszova (osm), Karloveská (minv) n4779270714
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815378
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815391
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815399
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815390
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815398
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815392
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815603
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815393
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815602
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815388
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815601
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815396
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815400
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815395
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815397
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815394
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815379
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815389
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815608
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815611
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815610
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815615
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815614
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815613
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815670
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815669
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815620
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815609
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815380
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815612
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815385
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815606
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815384
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815605
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815383
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815382
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815387
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815381
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815386
Hlaváčikova (osm), Hlaváčiková (minv) n2915815607
Karloveská (osm), Tilgnerova (minv) n8901119336
Lykovcová (osm), Na Riviére (minv) n2908151778
Námestie Sv. Františka (osm), Námestie sv. Františka (minv) w25298133
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421802
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421817
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421848
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421840
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421815
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421697
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421801
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421869
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421700
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421803
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421847
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421699
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421698
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421853
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421867
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421852
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421866
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421851
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421865
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421850
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421864
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421804
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421849
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421846
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421844
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421858
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421859
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421816
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421854
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421860
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421855
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421841
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421861
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421845
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421856
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421857
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421696
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421842
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421828
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421843
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421820
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421822
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421695
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421821
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421862
Pod Rovnicami (osm), Pod rovnicami (minv) n2917421863
Pustá (osm), Zohorská (minv) n2922944540
Silvánska (osm), Suchohradská (minv) n2922944367
Silvánska (osm), Suchohradská (minv) n2922944368
Silvánska (osm), Suchohradská (minv) n2922944366
Suchohradská (osm), Silvánska (minv) n2924009697
Suchohradská (osm), Silvánska (minv) n2924009696
Suchohradská (osm), Silvánska (minv) n2924009695
Tilgnerova (osm), Karloveská (minv) n6095606161
Tilgnerova (osm), Karloveská (minv) n6095606162
Tilgnerova (osm), Karloveská (minv) n2924446441
Tilgnerova (osm), Karloveská (minv) n6095606160
Zohorská (osm), Pustá (minv) n2924446422

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora