Bratislava-Devínska Nová Ves

Bratislavský/Bratislava IV

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Na hriadkach (11.58)
Tehelňa (9.40)
Opletalova (9.18)
Mlynská (8.00)
Jána Jonáša (6.58)
Na Grbe (6.23)
Eisnerova (5.87)
Novoveská (4.87)
Štefana Králika (4.74)
Vápenka (4.54)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bleduľová ulica => Bleduľová
Bršlenová ulica => Bršlenová
Devínske Jazero => Devínske jazero
Jasencová ulica => Jasencová
Nám. 6.apríla => Námestie 6. apríla
Ul. 1. mája => 1. mája
Ulica Antona Moyša => Antona Moyša
Ulica Leopolda Jablonku => Leopolda Jablonku
Ulica Mateja Encingera => Mateja Encingera
Ulica Michala Bučiča => Michala Bučiča
Ulica Tomislava P. Kolakoviča => Tomislava P. Kolakoviča
Ulica Zdenky Schelingovej => Zdenky Schelingovej
Vukovarská ulica => Vukovarská
Zavadilova ulica => Zavadilova
Ľubovníková ulica => Ľubovníková

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w33174670 w517788613 w533944100 w755763694 n1325507791 n2369354732 n4430931368 n7687131575 n7687131576 n10659248899 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n1924884832 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Devínske jazero

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Agátová
Devínska cesta
Devínske Jazero
Milana Šimečku
Na sútoku
Nákupná zóna
Vladimíra Jukla

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w614394110
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w614394099
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w282508387
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w282508898
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w282508538
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977491
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977489
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977490
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w421355318
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977486
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977485
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977487
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977488
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w683977492
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w614394107
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w614394106
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w682295720
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w682295722
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w682295719
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w682295718
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w421355326
Devínske Jazero (osm), Devínske jazero (minv) w421355327

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora