Bratislava-Vajnory

Bratislavský/Bratislava III

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Príjazdná (12.70)
Rybničná (10.52)
Tomanova (9.34)
Pri starom letisku (7.03)
Pri mlyne (6.78)
Koncová (4.89)
Baničova (3.49)
Koniarkova (3.22)
Za humnami (3.16)
Kataríny Brúderovej (3.14)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w257168113 w769029470 n4309210015 n5838288519 n7416685388 n11056146824 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w60734836 n7147472169 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Titusa Zemana
Ochotnícka
Pri Struhe

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta na Senec
Háj
Na pántoch
Pri Pastierni
Pri struhe
Púchovská
Senecká cesta
Stará Vajnorská
Východná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60737273
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60734893
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736646
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60735567
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736347
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736016
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60735067
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60737658
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736400
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60735463
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736136
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60735542
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736779
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60737526
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60737709
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736237
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60737422
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60735878
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w1156975807
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60735627
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60737399
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736710
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w1156975808
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736595
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60735408
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w1044740408
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w1044740407
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736486
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736372
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60737193
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736042
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60734839
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736143
Pri struhe (osm), Pri Struhe (minv) w60736240

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora