Bratislava-Rača

Bratislavský/Bratislava III

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (99)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Potočná (13.98)
Račianska (9.55)
Hubeného (6.83)
Kadnárova (6.18)
Kamilková (5.06)
Úžiny (4.31)
Pekná cesta (4.21)
Sklabinská (4.16)
Stupavská (3.85)
Pri Šajbách (3.74)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kopaničiarska ulica => Kopaničiarska
Mrazová => Mrázová
Nad Kúriou => Nad kúriou
Pri Kolíske => Pri kolíske
Rudroffova ulica => Rudroffova
Strapcová ulica => Strapcová
Ulica Františka Kubu => Františka Kubu
Ulica pod Vajspetrom => Pod Vajspetrom
Ulica pod Zemným vrchom => Pod Zemným vrchom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n54690310 w116963139 w126233290 w126368758 w222550302 w222557626 w282706158 w283760289 n289141261 w548990323 w962919294 w962919296 n1345745206 n1372491013 n2134781173 n2876903243 n3668532099 n3720037776 n3966751950 n4327950951 n4351571257 n5277220165 n6418201314 n9548409112 n9725095867 n10043485669 n10043485670 n10045101165 n10081179357 n10577708364 n11035619631 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n27672692 n1635915773 n2825834038 n2885397253 n6762120320 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Augustína Murína
Horská
Jurská
Kopaničarska
Na Grunte
Na Slanci
OC Rača
Petra
pod Vajspetrom
Strelková
Tramínová
Vtáčikova cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Albánska (osm), Víťazná (minv) n2824544003
Podkarpatská (osm), Zlatá (minv) n7600256072
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) w203354759
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151254
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) w203354761
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151255
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151256
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) w203354760
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151257
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151261
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151266
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) w278024968
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151260
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151263
Vtáčikova cesta (osm), Vtáčiková cesta (minv) n2929151264
pod Vajspetrom (osm), Pod Vajspetrom (minv) n10307452573

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora