Bratislava-Rača

Bratislavský/Bratislava III

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

9673/ 48.132 17.167 JOSM
9751/ 48.192 17.116 JOSM

Adresné body bez súradníc (94)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Potočná (14.22)
Račianska (9.55)
Hubeného (6.83)
Kadnárova (6.18)
Úžiny (4.31)
Pekná cesta (4.21)
Sklabinská (4.16)
Pri Šajbách (3.93)
Stupavská (3.85)
Kamilková (3.73)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Kopaničiarska ulica => Kopaničiarska
Mrazová => Mrázová
Nad Kúriou => Nad kúriou
Pri Kolíske => Pri kolíske
Rudroffova ulica => Rudroffova
Strapcová ulica => Strapcová
Ulica Eduarda Wenzla => Eduarda Wenzla
Ulica Františka Kubu => Františka Kubu
Ulica pod Vajspetrom => Pod Vajspetrom
Ulica pod Zemným vrchom => Pod Zemným vrchom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r1645386 n54690310 w116963139 w126368758 w191281739 w222550302 w282706158 n289141261 w1009969327 w1009969328 w1009969329 w1009969330 w1009969331 n1372491013 n1590049866 n2876903243 n3668532099 n3720037776 n4316087438 n4327950951 n4351571257 n5277220165 n9548409112 n9725095867 n10081179357 n11035619631 n11832678811 n12002724273 n12002724274 n12002724275 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w191281713 n1635915773 n2885397253 n6762120320 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Augustína Murína
Horská
Jurská
Kamenistá
Kopaničarska
Mrazová
Na Grunte
Na Slanci
OC Rača
Okrajovka
Petra
pod Vajspetrom
Rubínová
Strelková
Tramínová
Vtáčikova cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Albánska (osm), Víťazná (minv) w222687969
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686391
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686400
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686320
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686196
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685459
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685541
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685439
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685748
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685453
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685520
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686203
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685587
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685618
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685761
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222685468
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w279985326
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686313
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686315
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w222686009
Mrazová (osm), Mrázová (minv) w279985325
pod Vajspetrom (osm), Pod Vajspetrom (minv) w1127345774

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora