Bratislava-Nové Mesto

Bratislavský/Bratislava III

Prekrývajúce sa budovy

1 2 3 4 5 6 7

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Svätého Urbana 14361/2 48.213 17.139 JOSM
Trnavská 1370/1 48.159 17.129 JOSM

Adresné body bez súradníc (379)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vlárska (54.27)
Cesta na Kamzík (20.70)
Za kasárňou (9.37)
Magnetová (7.60)
Horská (7.37)
Kukučínova (7.28)
Varšavská (6.83)
Vajnorská (5.79)
Brečtanová (5.73)
Bellova (5.32)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Pažiti => Na pažiti
Ulica svätého Urbana => Svätého Urbana

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r140288 w19784120 w60799563 w60799705 w60799826 w60799904 w60800788 w60801020 w60802197 w60802266 w60802607 w60802901 w60803161 w60803199 w60803385 w60803460 w60804001 w60804134 w60804335 w60804832 w60805179 w60805189 w60805506 w60805789 w60806596 w78183440 w78184688 w169311821 w222139890 w222139892 w222139897 w222139913 w222139923 w222139932 w222139933 w222139944 w222139951 w222139954 w222139955 w222139959 w222139962 w222140005 w222140012 w222140032 w222140057 w222140071 w222140077 w222140080 w222140083 w222140084 w222140088 w222140090 w222140105 w222140154 w222140190 w222140195 w222140201 w222140203 w222140227 w222140246 w222140259 w222140271 w222140323 w222140334 w222140347 w222201474 w222201475 w222201477 w222201480 w222201481 w222201482 w222201484 w222201495 w222201499 w222201502 w222201511 w222201514 w222201525 w222201526 w222201530 w222201532 w222201535 w222201536 w222201537 w222201538 w222510220 w222513950 w222543252 w239473338 w317581086 w352147972 w405779660 w435206515 w520788740 w541764370 w541913140 w541913141 w563592973 w569766976 w579187355 w674930196 w678498215 n806412770 w824418584 w914009613 w914012284 w914012285 w914016832 n1298249901 n1707347062 n1769019031 n1853547220 n2298640446 n2342373352 n3613379264 n3768001493 n3779561884 n4171889294 n4296996747 n4331444833 n4408146089 n4436704957 n4609796905 n4612111353 n4683798906 n4961231283 n5022051858 n5022051859 n5022051860 n5024366229 n5026386535 n5053032830 n5075241821 n5137369387 n5370593663 n5375768228 n5555071867 n5668454021 n5792667460 n5814648591 n5814648592 n5848702490 n5884155708 n5927360697 n5937001278 n6134586517 n6288568286 n6928880755 n6939079997 n6970233847 n7324651851 n8261700104 n8308346990 n8647584536 n8709433130 n8730581459 n9490807728 n9490834157 n9568175471 n9568175472 n9568175473 n9568175474 n9568175475 n9568175476 n9568175477 n9568175478 n9568175479 n9568175480 n9568175481 n9568175482 n9568175483 n9568175484 n9736018015 n9749661547 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w43403106 w60802352 w60802593 w60804344 w60804895 w118792387 w222140095 w542329902 n2022134614 n2022134616 n3259768356 n3279161948 n4032551992 n4368568595 n5239677526 n5332024494 n9804066535 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bardejovská
Cintulova
Dvanásta
Jánoškova
Na pažiti
Na Rozhliadke
Na Vtáčniku
Nová Koziarka
Sadová
Trnavská
Čsl. parašutistov

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bernolákova
Bobuľová
Briežky
Cesta na Senec
Cesta na Červený most
Dobšinského
Janoškova
Jelšova
K lomu
Kamzík les
Križovatka Jozefa Čabelku
Mýtna
Na Pažiti
Na rozhliadke
Nová Bellova
Ožvoldíkova
Radlinského
Siedma
Staré ihrisko
Staviteľská
Thurzova
Trnavská cesta
Trojdomy
Tuhovská
Viniferová
Zlaté piesky
Československých parašutistov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bartoškova (osm), Pri starej prachárni (minv) n2315896602
Jedenásta (osm), Dvanásta (minv) n3063878248
Jeséniova (osm), Hlavná (minv) n3279161896
Jeséniova (osm), Hlavná (minv) n3279161895
Jeséniova (osm), Hlavná (minv) n3279161894
Jurská (osm), Pezinská (minv) n8942508012
Kominárska (osm), Čsl. parašutistov (minv) n5239677524
Koziarka (osm), Na Koziarke (minv) n3061138008
Koziarka (osm), Na Koziarke (minv) n3061138009
Koziarka (osm), Na Koziarke (minv) n3061138010
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w896043219
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) n3063930648
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) n3063930647
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w218114224
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w218114233
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138491
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w218114163
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138537
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138545
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138542
Na rozhliadke (osm), Na Rozhliadke (minv) n3063955270
Na rozhliadke (osm), Na Rozhliadke (minv) n3063955271
Robotnícka (osm), Kukučínova (minv) w60804490
Stará Vajnorská (osm), Vlárska (minv) w60806835
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w118792394
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w845331347
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w60802789
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w272052283
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w60803727
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w26409310
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w118792412
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w118792416
Vajnorská (osm), Stará Vajnorská (minv) w60802896
Vresová (osm), Jakubíkova (minv) n3234638457
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60803343

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora