Bratislava-Nové Mesto

Bratislavský/Bratislava III

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Trnavská 1370/1 48.159 17.129 JOSM

Adresné body bez súradníc (379)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Vlárska (54.27)
Cesta na Kamzík (20.70)
Za kasárňou (9.37)
Magnetová (7.60)
Kukučínova (7.28)
Horská (6.55)
Vajnorská (6.07)
Brečtanová (5.73)
Turbínová (5.58)
Bellova (5.32)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Pažiti => Na pažiti
Ulica svätého Urbana => Svätého Urbana

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r140288 n34149152 w60799563 w60799826 w60802197 w60804001 w60805595 w60805789 w60806596 w222139890 w222201532 w222543252 w239473338 w352147972 w405779660 w520788740 w541764370 w541913140 w541913141 w563592973 w569766976 w579187355 w674930196 n800512879 n806412770 n1298249901 n1707347062 n1769019031 n1853547220 n2298640446 n2311111825 n2342373352 n3279161679 n3613379264 n3768001493 n3779561884 n4296996747 n4408146089 n4609796905 n4612111353 n4683798906 n4961231283 n5022051858 n5022051859 n5022051860 n5024366229 n5026386535 n5053032830 n5075241821 n5137369387 n5370593663 n5375768228 n5555071867 n5668454021 n5792667460 n5814648591 n5814648592 n5848702490 n5884155708 n5927360697 n6134586517 n6288568286 n6928880755 n6970233847 n7324651851 n8261700104 n8647584536 n8709433130 n8730581459 n9490807728 n9490834157 n9568175471 n9568175472 n9568175473 n9568175474 n9568175475 n9568175476 n9568175477 n9568175478 n9568175479 n9568175480 n9568175481 n9568175482 n9568175483 n9568175484 n9736018015 n9749661547 n10172971143 n10539967505 n10566501830 n10719649105 n10883913376 n11105958697 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w60802352 w60802593 w60804344 w60804895 n2022134614 n2022134616 n3259768356 n3279161948 n4032551992 n4368568595 n5239677526 n5332024494 n10608533428 n11105975661 n11165264954 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bardejovská
Cintulova
Dvanásta
Na pažiti
Na Rozhliadke
Na Vtáčniku
Sadová
Trnavská
Čsl. parašutistov

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bernolákova
Bobuľová
Briežky
Cesta na Senec
Cesta na Červený most
Dobšinského
Janoškova
Jelšova
K lomu
Kamzík les
Krizna
Križovatka Jozefa Čabelku
Mýtna
Na Pažiti
Na rozhliadke
Nová Bellova
Ožvoldíkova
Radlinského
Siedma
Staré ihrisko
Staviteľská
svätého Urbana
Thurzova
Trnavská cesta
Trojdomy
Tuhovská
Viniferová
Zlaté piesky
Československých parašutistov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bartoškova (osm), Pri starej prachárni (minv) n2315896602
Jedenásta (osm), Dvanásta (minv) n3063878248
Jeséniova (osm), Hlavná (minv) n3279161896
Jeséniova (osm), Hlavná (minv) n3279161894
Jeséniova (osm), Hlavná (minv) n3279161895
Jurská (osm), Pezinská (minv) w1126018241
Kominárska (osm), Čsl. parašutistov (minv) n5239677524
Koziarka (osm), Na Koziarke (minv) n3061138008
Koziarka (osm), Na Koziarke (minv) n3061138010
Koziarka (osm), Na Koziarke (minv) n3061138009
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138545
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138537
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w218114163
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138542
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w218114233
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w218114224
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) n3063930647
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) n3063930648
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w896043219
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w222138491
Na rozhliadke (osm), Na Rozhliadke (minv) n3063955270
Na rozhliadke (osm), Na Rozhliadke (minv) n3063955271
Robotnícka (osm), Kukučínova (minv) w60804490
Stará Vajnorská (osm), Vlárska (minv) w60806835
Tomášikova (osm), Trnavská (minv) w1014270838
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w1014270837
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w1014270835
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w1014270836
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w60802789
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w272052283
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w60803727
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w26409310
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w118792412
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w118792416
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w118792435
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w118792394
Trnavská cesta (osm), Trnavská (minv) w845331347
Vajnorská (osm), Nová Rožňavská (minv) w60806660
Vajnorská (osm), Stará Vajnorská (minv) w60802896
Vresová (osm), Jakubíkova (minv) n3234638457
svätého Urbana (osm), Svätého Urbana (minv) w888015814
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60800268
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60802599
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60801119
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60800468
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60801421
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60804555
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60802662
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60800510
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60803123
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60802182
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60799483
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60801765
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60799517
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60803343
Československých parašutistov (osm), Čsl. parašutistov (minv) w60803011

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora