Bratislava-Ružinov

Bratislavský/Bratislava II

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

18625/ 48.102 17.177 JOSM

Adresné body bez súradníc (24)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hrachová (44.01)
Strojnícka (39.92)
Syslia (26.94)
Teslova (20.65)
Galvaniho (19.55)
Trnavská cesta (19.24)
Parková (18.87)
Koceľova (18.06)
Martinčekova (17.59)
Mlynské luhy (16.88)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Daxnerovo nám. => Daxnerovo námestie
Dulovo nám. => Dulovo námestie
Radničné nám. => Radničné námestie
Šagátová => Šagátova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w51746164 w60788850 w60897325 w60898895 w60899162 w60899299 w61397405 w61399442 w69036003 w69036022 w69036732 w69037944 w69040502 w69040797 w69040942 w69041080 w69041380 w69041578 w69041820 w69041834 w96573441 w104481244 w112206527 w158600705 n247380060 n320334558 n357924688 n357951206 w401732463 w501250445 w556136915 n601451251 w704834378 w735480923 w751284409 n769841898 n1529462129 n1593569845 n1713355697 n1744363946 n1857893445 n1894876688 n2163708595 n2205006337 n2284800040 n2320841305 n2321230982 n2536922810 n2564731142 n2564731143 n2564731201 n2708699942 n2772215744 n3006877564 n3252631833 n3255719829 n3273849962 n3501627995 n3579109020 n3597947815 n3733413566 n3733791188 n3871458314 n3871873178 n3949248654 n4169786922 n4236466189 n4353971752 n4490402660 n4490427191 n4571968695 n4636017391 n4652737734 n4688903178 n4919483988 n4924971260 n4935664675 n4935667057 n4973685218 n4975390302 n5063613022 n5066025922 n5083317227 n5097751693 n5301603093 n5301604355 n5370546834 n5372704557 n5379549481 n5554054722 n5834788629 n6174532235 n6278077585 n6460919715 n6476792287 n6524214550 n6532139586 n6542791223 n6779217229 n7039273467 n7039273468 n7124158899 n7134329882 n7134329883 n7723686594 n8026430699 n8817818918 n9053613913 n9128538557 n9135438029 n9515059067 n9534208997 n9568741326 n9708965017 n9708981717 n9712253046 n9735014350 n9735014353 n9736018014 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w15102692 w25099418 w60894108 w60894145 w60894535 w60894556 w60894611 w60895978 w60896671 w60896710 w60896971 w60897993 w60898109 w60898844 w60898940 w60900075 w60901213 w60901227 w60901267 w60901275 w60901287 w60901292 w60901301 w60901310 w60901339 w60901343 w60901351 w60901363 w60901393 w60901435 w60901455 w60901494 w60901505 w60901547 w60901557 w60901576 w60901577 w60901600 w60901735 w60901747 w60901749 w60901764 w60901785 w60901848 w60901871 w60901876 w60901981 w60902028 w60902174 w60902179 w60902181 w60902184 w60902189 w60902220 w60902264 w60902267 w60902288 w60902290 w60902291 w60902303 w60902382 w60902394 w60902405 w60902418 w60902448 w60902509 w60902525 w60902546 w60902560 w60902657 w60902665 w60902666 w60902673 w60902676 w60902779 w60902797 w60902812 w61396412 w61396709 w61397837 w61398297 w61399038 w61399113 w69037321 w158420703 w158420706 w158420708 w158420710 w158420711 w158420713 w158420716 w158420718 w158420723 w161027530 w224107872 n438496593 w1062516827 n1765503883 n1831753932 n2324547645 n2638971180 n2666611590 n2745516167 n2832483102 n3603370699 n3733417337 n3733438328 n3733453985 n3769710458 n4275568413 n4275568414 n4275568415 n4275568416 n4275568417 n4275568418 n4573741624 n4832627044 n5074199517 n5364635821 n5364649715 n5629410522 n5789713262 n6535499874 n6857147348 n6965573785 n7188753665 n8520481992 n8910065906 n8910065907 n8910065908 n9160841138 n9634282576 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hrušovská
Malé pálenisko IV
Pri Čiernom lese
Senecká cesta
Šagátova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bojnická
Brodná
Družstevná
Elektrárenská
Kalinčiakova
Krokusová
Magnetová
Margarétová
Maximiliána Hella
Micherova zátoka
Most Apollo
Na Križovatkách
Obilná
Odbojárov
Papánkovo námestie
Popradská
Prašná
Pri starej prachárni
Párna
Terchovská
Trnavské mýto
Turbínová
Vajnorská
Závodná
Šagátová
Šancová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Azalková (osm), Gagarinova (minv) w144869927
Bazová (osm), Kvačalova (minv) n2060492800
Budovateľská (osm), Páričkova (minv) n2339806255
Cyrilova (osm), Metodova (minv) w8094732
Herlianska (osm), Komárnická (minv) n2109835434
Ivanská cesta (osm), Galvaniho (minv) w69039089
Kvačalova (osm), Bazová (minv) n2060492814
Mlynské nivy (osm), Hraničná (minv) n8910065907
Mlynské nivy (osm), Hraničná (minv) n8910065906
Mlynské nivy (osm), Hraničná (minv) n8910065908
Nové záhrady I (osm), Nové záhrady VII (minv) n2875296424
Nové záhrady II (osm), Nové záhrady VII (minv) n2875294680
Papánkovo námestie (osm), Tomášikova (minv) n3411031462
Syslia (osm), Krajinská cesta (minv) w60897914
Tŕňová (osm), Kamenárska (minv) n2772215898
Tŕňová (osm), Kamenárska (minv) n2772215902
Ľanová (osm), Tomášikova (minv) n1760070590
Šagátová (osm), Šagátova (minv) w61396833

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora