Bratislava-Podunajské Biskupice

Bratislavský/Bratislava II

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (85)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Šamorínska (40.77)
Borekova (38.74)
Závodná (21.12)
Odeská (18.44)
8. mája (17.58)
Špaldová (9.84)
Ovčiarska (7.19)
Vinohradnícka (7.18)
Lieskovská cesta (4.90)
Vetvárska (4.54)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Petőfiho => Petöfiho
Trojičné nám. => Trojičné námestie
Ul. 8.mája => 8. mája
Ulica svornosti => Svornosti

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n369594672 w402269013 w499832516 n1270830890 n4330393890 n4691456000 n5298042822 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

r16499294 w67837311 n2848181051 n6013871476 n7201690828 n9010785631 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Akad. mal. Jozefa Nagya
Hradská
Malodunajská
Petőfiho
Stavbárska
Železničná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hviezdna (osm), Výtvarná (minv) w67837311
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1240647120
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67836263
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67839922
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67839013
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842672
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67836510
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841305
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67837313
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841126
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67836660
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981331
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981330
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981327
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981329
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981328
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840204
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840807
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67839753
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842557
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842480
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841945
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842708
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67839666
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67837945
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841392
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67838283
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840004
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840914
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841469
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842853
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981333
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841124
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841348
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67835711
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67836079
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840238
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841423
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w280767768
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w280767755
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841634
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w280767959
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67839284
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67837269
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67838732
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67836555
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w280767783
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67839385
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840659
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840883
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842538
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67838671
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67838648
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841786
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981326
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842302
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67836068
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841561
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842861
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67835190
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841270
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1240647113
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67835315
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67842975
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67838666
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183204
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1240647109
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67841303
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w67840654

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora