Bratislava-Podunajské Biskupice

Bratislavský/Bratislava II

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (86)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Šamorínska (40.77)
Borekova (38.74)
Závodná (20.98)
8. mája (18.55)
Odeská (18.37)
Špaldová (9.84)
Ovčiarska (7.19)
Vinohradnícka (7.18)
Lieskovská cesta (4.90)
Vetvárska (4.54)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Petőfiho => Petöfiho
Trojičné nám. => Trojičné námestie
Ul. 8.mája => 8. mája
Ulica svornosti => Svornosti

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w44307108 n369594672 w402269013 w499832516 w1192305707 n3076356218 n4330393890 n4691456000 n5298042822 n7824346985 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n2848177721 n2848181051 n4328495235 n6013871476 n7201690828 n9010785631 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Akad. mal. Jozefa Nagya
Hradská
Malodunajská
Petőfiho
Stavbárska
Železničná

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hviezdna (osm), Výtvarná (minv) n4328495235
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183218
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183219
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848181029
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183220
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183221
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183222
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183223
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183224
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981331
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981330
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981327
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981329
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1114981328
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183217
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183226
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848181003
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183227
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183228
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183229
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183230
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183231
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183232
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183233
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183234
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183235
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183236
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183237
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848179021
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848177739
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183216
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183215
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183214
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182789
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182790
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848179915
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848181025
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182791
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182792
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182793
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182795
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182796
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182794
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182797
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848181535
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182798
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182799
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848182800
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183201
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183202
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183203
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183204
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183205
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183206
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183207
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183208
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183209
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183210
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183211
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183212
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848179420
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848183213
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n2848181063
Svornosti (osm), Lieskovská cesta (minv) n7400059009

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora