Bratislava-Staré Mesto

Bratislavský/Bratislava I

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Búdková (6.20)
Mýtna (6.03)
Šancová (4.93)
Matúšova (4.39)
Zámocká (4.32)
Námestie Martina Benku (4.30)
Brnianska (4.22)
Žižkova (3.83)
Javorinská (3.79)
Hroboňova (3.72)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu => Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája
Ul. 29.augusta => 29. augusta
Ulica Borisa Nemcova => Borisa Nemcova
Ulica Imricha Karvaša => Imricha Karvaša
Ulica Jozefa Kronera => Jozefa Kronera

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r188443 r207099 r1270581 w58372668 w58376137 w75070408 w75070429 w75219629 w78068639 w78147337 n232253049 n250061903 n259286069 n259287081 n259287082 n286395617 n302730430 n315105670 n322930101 w372310178 w378561750 w413382403 n432522198 n432593393 n432597959 n440040997 n440040998 n463165512 n463165515 n567379947 w821418583 n985996094 n985996110 n986170232 w1035800977 n1096120193 n1135484154 n1180897554 n1300119916 n1333275944 n1470662522 n1470667819 n1470669492 n1470672000 n1470672002 n1470672005 n1470683873 n1470683885 n1470683895 n1473105785 n1502777893 n1503493873 n1628901687 n1658212014 n1694503177 n1705188089 n1789051543 n1951098606 n1990889937 n2005529102 n2005529105 n2046618082 n2046678640 n2046696444 n2046696448 n2056023644 n2106411692 n2109835024 n2109835091 n2127127632 n2135173474 n2578585426 n2711383461 n2711544276 n2730672799 n2871159703 n2873043558 n2873043559 n2873043561 n2937957966 n3001754906 n3116413321 n3116428515 n3116440443 n3144490913 n3231080573 n3265949623 n3270560761 n3273849962 n3396149414 n3407367882 n3415130909 n3415130911 n3418329336 n3487507877 n3487507886 n3487508513 n3573284599 n3637947568 n3651038413 n3651396118 n3655415181 n3681336204 n3722806656 n3744588992 n3775134501 n3776387410 n3776398086 n3790159487 n3796789075 n3796796794 n3796801022 n3796806501 n3853914296 n3877276104 n3884567586 n3904952427 n3909516959 n3929606999 n4067635302 n4090487152 n4126160541 n4126194370 n4126395573 n4146479260 n4154920589 n4167694493 n4167694494 n4167694495 n4207266059 n4344788111 n4358949957 n4449879646 n4464863323 n4501110304 n4521010161 n4521017179 n4523866106 n4523893404 n4523898646 n4557875699 n4559777690 n4576705793 n4587978927 n4622286310 n4622297776 n4622306526 n4636017391 n4643943411 n4645787190 n4705329596 n4705385578 n4705402142 n4705409676 n4705452471 n4705474404 n4705490114 n4705492801 n4734428031 n4773293441 n4820944722 n4823933752 n4834777930 n4868135222 n4881870088 n4893797537 n4893814224 n4893818434 n4894305238 n4909411500 n4914525212 n5000603835 n5004402366 n5029334735 n5029359483 n5053032830 n5115307262 n5134750363 n5134750367 n5134750373 n5163663121 n5252029773 n5257727236 n5276019073 n5284426870 n5318644131 n5330985473 n5556438591 n5559990459 n5561155557 n5627350679 n5736509119 n5757319427 n5778814851 n5952199586 n6035710185 n6045872194 n6056674967 n6179639361 n6412550022 n6477665042 n6586623451 n6602297323 n6892763200 n6943533302 n6987060093 n7036473351 n7067265129 n7069434197 n7103267729 n7689533255 n7816046067 n7820479002 n7930682568 n7959722240 n7993474753 n8134471346 n8851166393 n8936108028 n9026402317 n9081472069 n9090763635 n9173470937 n9202600900 n9218552083 n9291485744 n9291485745 n9510715844 n9522634330 n9623842375 n9743729243 n9865910805 n10056773933 n10129212832 n10143781461 n10143781462 n10245428458 n10568811193 n10606559040 n10651476251 n10665401224 n10720609688 n10727669305 n10832140413 n10852871608 n11088933205 n11133965919 n11133965920 n11133965922 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58372605 w58375147 w739656752 w781528674 n1502767394 n1518730824 n2691143848 n2832483102 n2936156376 n3022744049 n3381155382 n3481071257 n4087003297 n5110871621 n5468733075 n5520503943 n5888536524 n6143470285 n7213996193 n8795749784 n8795749785 n10307541263 n10736768891 n11295505764 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na brezinách
Námestie nežnej revolúcie
Stará Vinárska
Šafránová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alžbetínska
Bazová
Belehradská
Dúbravská cesta
Husákova skratka
Jaskový rad
Jurovského
Jánska
Komenského námestie
Košická
Krupkova
Krásna
Lehockeho
Liga pasáž
Limbová
Most Apollo
Most SNP
Na Brezinách
Na Pažiti
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Námestie Eugena Suchoňa
Opavská
Pod Strážami
Prístavná
Páričkova
Stará vinárska
Staré Grunty
Stromová
Svätoplukova
Uhrova
Vrátňanská
Ďumbierska
Ďurgalova
Šafranová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Americké námestie (osm), Odborárske námestie (minv) n3718683431
Americké námestie (osm), Floriánske námestie (minv) n3718683431
Benediktiho (osm), Björnsonova (minv) n2704412222
Biela (osm), Michalská (minv) n3011303280
Biela (osm), Michalská (minv) n1958842247
Biela (osm), Michalská (minv) n1958838396
Björnsonova (osm), Benediktiho (minv) n2664643643
Blumentálska (osm), Vazovova (minv) n2771371805
Floriánske námestie (osm), Odborárske námestie (minv) n11186696160
Floriánske námestie (osm), Májkova (minv) n11186696160
Floriánske námestie (osm), Americké námestie (minv) n11186696159
Floriánske námestie (osm), Odborárske námestie (minv) n11186696159
Francisciho (osm), Janáčkova (minv) n1470674900
Františkánske námestie (osm), Františkánska (minv) w38539541
Gajova (osm), Lomonosovova (minv) n8140351896
Gorazdova (osm), Malinová (minv) w58373049
Hviezdoslavovo námestie (osm), Paulínyho (minv) n3022749143
Hviezdoslavovo námestie (osm), Mostová (minv) n10297327833
Imricha Karvaša (osm), Slovanská (minv) w10158374
Janáčkova (osm), Francisciho (minv) n3022788191
Križkova (osm), Puškinova (minv) w295265010
Michalská (osm), Biela (minv) n3022739673
Mostová (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) w302634938
Májkova (osm), Odborárske námestie (minv) n2320842072
Májkova (osm), Floriánske námestie (minv) n2320842072
Na Brezinách (osm), Na brezinách (minv) n3022967452
Na Brezinách (osm), Na brezinách (minv) n3022967933
Na Brezinách (osm), Na brezinách (minv) n3022967532
Na Brezinách (osm), Na brezinách (minv) n3022967453
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w227519904
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w58375502
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w58376451
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w58372695
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w58375060
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w58373016
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w58373368
Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu (osm), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (minv) w154916290
Námestie Eugena Suchoňa (osm), Mostová (minv) n2271795236
Odborárske námestie (osm), Floriánske námestie (minv) n7209541016
Odborárske námestie (osm), Májkova (minv) n2659645928
Odborárske námestie (osm), Floriánske námestie (minv) n11186696161
Odborárske námestie (osm), Americké námestie (minv) n11186696161
Odborárske námestie (osm), Májkova (minv) n7209541016
Odborárske námestie (osm), Floriánske námestie (minv) n2711328702
Odborárske námestie (osm), Májkova (minv) n2711328702
Palackého (osm), Námestie Ľudovíta Štúra (minv) w56305186
Paulínyho (osm), Hviezdoslavovo námestie (minv) n3022749144
Prepoštská (osm), Kapitulská (minv) n3022744049
Puškinova (osm), Križkova (minv) w78147524
Radničná (osm), Hlavné námestie (minv) r207101
Rybárska brána (osm), Panská (minv) n1961274851
Sedlárska (osm), Hlavné námestie (minv) n7284605538
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) n9674965276
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58376225
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58372338
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58372657
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58373136
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58373593
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) n3022912749
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) n3022965163
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58374186
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58376780
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w785477693
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58372108
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w785477692
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) n3022966531
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) n3022966532
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58371596
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58376255
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) n3022982455
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58375362
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58376491
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58374619
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58373027
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58373331
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58372008
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58372174
Stará vinárska (osm), Stará Vinárska (minv) w58371835
Suché mýto (osm), Veterná (minv) n860598636
Tabaková (osm), Záhrebská (minv) w78068609
Vajanského nábrežie (osm), Múzejná (minv) n2370148374
Vazovova (osm), Blumentálska (minv) n2548139675
Veterná (osm), Suché mýto (minv) n3022763408
Záhrebská (osm), Tabaková (minv) n2663067810
Šafranová (osm), Šafránová (minv) n3022891727
Šafranová (osm), Šafránová (minv) n3022891728
Železničiarska (osm), Žabotova (minv) n2635798876

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora